Kunstprojecten Noorderstation Historie  


Station Groningen Noord in 1952                                       foto afkomstig van stationsweb  


Station Groningen Noord werd in 1884 geopend langs de spoorlijn naar Delfzijl en Roodeschool, aan de noordkant buiten de oude stad. Langs de toegangsweg, de Noorderstationsstraat, verrezen kapitale panden. Begin twintigste eeuw bouwden woningbouwverenigingen aan de oost- en de westkant sociale woningen. In de jaren zestig kwamen er rijen eengezinswoningen en flats aan de noordkant bij. Het station werd raakpunt van heel verschillende wijken uit de negentiende en twintigste eeuw.

Afbraak en opbouw

De rails werden een barrière voor het verkeer naar de nieuwe wijken. Daarom ging men het spoor in 1972 ophogen. Het stationsgebouw werd gesloopt en vervangen door hoge perrons met een eenvoudige overkapping. Aan de zijkant kwam een lange rij ramen en een reeks betonplaten vol kiezel, zoals toen mode was in kantoorgebouwen. In 1974 was het nieuwe station klaar. Sindsdien loopt de Noorderstationsstraat onder het station als "Kastanjelaan" verder en doorsnijdt in twee brede banen wat een plein zou kunnen zijn. Vanaf de straat lijkt het station op een trein op de dijk.

Het nieuwe station kreeg vier trappen, twee langszij elk perron. Onder het spoor kwam een restauratie en een loket. Inmiddels kun je daar geen kaartjes meer kopen, net als op veel andere stations. De restauratie veranderde in een buurtcafé.

Omgeving

De omgeving van het station werd de laatste jaren steeds onaangenamer. De donkere trappen droegen bij aan de onveilige atmosfeer. Om de leefbaarheid en de sociale veiligheid van dit gebied te vergroten en het onveilige en negatieve imago weer op te poetsen pakte de gemeente Groningen station en de wijken eromheen aan. Er kwamen nieuwe, open trappen, als vleugels aan beide kanten van het spoor.

Kunstprojecten

De oude trapopgangen verloren daarmee hun functie. Ze konden dichtgemetseld worden, maar dat leek zonder van de ruimte. Bovendien, als daar activiteit zou zijn zou dat ook de sociale veiligheid kunnen vergroten. Na veel overleg van heel wat overheden en instanties met bewoners en andere belanghebbenden werd besloten om de twee trappen naast het café te verbouwen voor kunstprojecten. Ze kregen een dak, een glazen pui beneden en een uitzicht boven op het perron. Ze kregen een degelijke inrichting met verwarming en internet.

Er werd een stichting opgericht, de Stichting Kunstprojecten Noorderstation. Daarin werkten Stichting Sign, Projectbureau Minerva en HaViK (Huurdersvereniging Kunstenaars) samen om bijzondere projecten te realiseren. Op 25 september 2008 werden de kunstruimten officieel geopend door Groninger cultuurwethouder Jaap Dijkstra.

In 2016 is de Stichting opgeheven. Sindsdien regelde Henk Puts onbezoldigd de kunstprojecten in het Noorderstation, onder de noemer van atelierorganisatie Havik.

Vanaf 2021 worden de zaken geregeld door Aimée Terburg (aimeeterburg[at]gmail.com, 06-17764767).