Angst & Bezwering


 

Fear & Conjuration
Exhibition with René de Rooze in Forma Aktua Pinakotheek, Groningen, 2008

Angst & Bezwering
Tentoonstelling met René de Rooze in Form Aktua Pinakotheek, Groningen, 2008


Henk Puts:
Installations with drawings and paintings
Installaties met tekeningen schilderijen


Angstcirkels

Henk Puts koos een reeks tekeningen, waarin hij met verschillende soorten krijt het woord "angst" herhaalt, binnen twee halve cirkels.
Hij veegt de woorden weg en schrijft ze opnieuw, over de vage resten heen. De handeling fungeert als een ritueel, waarin hij met krijt zijn geest vrijmaakt. Het resultaat doet denken aan twee hersenhelften met atmosferische diepte.
 

 
Vloeivelden

Als klankbord voor die angst-tekeningen besloot hij waterverven te tonen, die hem persoonlijk erg dierbaar zijn, maar die hij nooit eerder heeft willen exposeren. Ze ontstaan als volgt:
's Ochtends giet hij verfresten van de vorige dag bijeen. Hij verdunt het mengsel met water en vult er op papier een cirkel mee. Door het vocht plooit het papier; water stroomt van de bergen omlaag en vormt blauwe en roestbruine meren. Daaruit verdampt het water en slaat slib neer.
Het is een welhaast geologisch scheppingsritueel. Hij hoeft er weinig voor te doen. De papiersoort, de dikte, de concentratie van het inktmengsel en zijn gemoed bepalen het resultaat. Je kunt er naar believen patrijspoorten, machineonderdelen of aardbollen in zien.
"Het stromend en verdampend water laat de ballast uit mijn geest wegvloeien, zodat ik aan het werk kan."
 
Papiertorens

Een derde kunstwerk bestaat uit vier panelen met papiertorens: hoge, wankele stapels getekende tekeningen. De afbeeldingen zijn verwijderd.
Henk Puts grijpt met deze tentoonstelling terug op het project "1000 gemalen tekeningen", waarin hij 1000 kunstwerken voorgoed onzichtbaar maakte: hij maalde ze met water tot pulp en exposeerde ze als gedroogde korrels in potten.
René de Rooze - objects and short films

René de Rooze took objects, made in the nineties, out of his depot. They look like ritual totems or lances from the ethnographic museum. It looks like an interesting coincidence that he spent his early childhood in New Guinea.
He used contrasting materials like dangerously sharp glass, soft fur and cold aluminium.
In two of the three short films actors are dressed in burqas, travelling in a caravan or dancing on techno music. Two years ago René de Rooze and Henk Puts made the installation "
Eingang und Ausgang", a space you were allowed to enter only if you agreed to cover yourself with a burqa.

René de Rooze - objecten en korte films

René de Rooze haalde speciaal voor deze tentoonstelling objecten uit zijn depot, die hij in de jaren negentig heeft gemaakt.
Ze doen denken aan rituele totems of lansen uit een etnografisch museum. De materialen contrasteren hevig: gevaarlijk scherp en breekbaar glas, zachte stukjes bont en koel aluminium. Ze zijn tegelijk kil en erotisch geladen. Het is wellicht een interessant toeval dat René zijn kinderjaren in Nederlands Nieuw-Guinea doorbracht.

In twee van de drie korte films treden vrouwen in burqa op, onderweg in een caravan of dansend op Duitse technomuziek. Twee jaar geleden maakten René de Rooze en Henk Puts samen de installatie "Eingang und Ausgang", een ruimte die je alleen mocht betreden met een burqa om.


www.renederooze.com
send a message to  René de Rooze
Fear & Conjuration
Sunday, March 16 - Thursday, April 17 2008
René de Rooze:  Objects and short films
Henk Puts:  Installations with drawings and paintings
The opening took place Sunday, March 16, 2008, at 4 p.m.,
with poems by Eddy Flohr
Angst & Bezwering
Zondag 16 maart tot donderdag 17 april 2008
René de Rooze: Objecten en korte films
Henk Puts: Installaties met tekeningen en schilderijen
Opening: zondag 16 maart 2008 om 16.00 uur met gedichten van Eddy Flohr