Henk Puts

Projects / Projecten

Texts / Teksten

Exhibitions / Tentoonstellingen

Documentation / Documentatie

What am I doing / Waar ben ik mee bezig

Links / Links

Contact / Contact


Send a message to Stuur een bericht aan Henk Puts
Henk Puts uses watercolor, material, digits, words and light for installations, wall paintings, watercolors, essays and stories.
Henk Puts gebruikt waterverf, materialen, getallen, woorden en licht voor installaties, wandschilderingen, aquarellen, essays en verhalen.